Rekordomsetning, emisjon og nyansettelser

Vi har nær firedoblet omsetningen sammenlignet med fjoråret. Gjennom en emisjon henter vi nå inn fire millioner kroner for å kunne vokse enda mer. Vintervollgruppen er blant de nye eierne, og det planlegges flere nyansettelser i løpet av året.

Staben i Solenergi Norge AS teller allerede 3-4 personer. I tillegg kommer innleid personell både fra Folldal Elektro og andre elektroinstallatører. I et sterkt voksende marked er det nå behov for flere folk.

  – Hvor mange nye vi skal ansette er ikke helt avklart, men vi trenger flere både på salg og prosjektering, sier daglig leder og gründer Ole-Martin Håtveit i Solenergi Norge AS.

tre menn poserer foran et norgeskart og en roll up med solenergi norge-informasjon
I VEKST: Solenergi Norge AS vokser videre. Gründer og daglig leder Ole-Martin Håtveit (fra venstre) er glad for å få med seg Carl-Ole Uhlen og Solenergi Norge Invest AS og Vintervollgruppen ved Otto Østerlie på eiersida etter en emisjon som tilfører selskapet fire millioner kroner.

Tre eiere

Etter emisjonen har Solenergi Norge AS nå tre eiere; Folldal Elektro AS (35%), investeringsgruppa Solenergi Norge Invest AS (30%) og Vintervoll AS gjennom eierselskapet Østerlie Holding AS (35%). Vintervoll AS er fra før også eier av Eltron på Tynset og Nyvold Installasjon på Oppdal.

  – Bakgrunnen for emisjonen er å få inn mer kapital for å kunne vokse videre, sier Håtveit og fortsetter:
  – Vekstpotensialet er stort. Vi har nær firedoblet omsetningen i år sammenlignet med i fjor, og skal vi ta det videre må vi bemanne opp. Ordrereserven for inneværende år har nesten passert 40 millioner kr.

Viktig med Vintervoll

Vi har jobbet lenge med en emisjon for å få finne strategisk gode partnere med på veien videre. Ole-Martin Håtveit er derfor godt fornøyd med å se at arbeidet bærer frukter gjennom en ny og god eierstruktur, sett med selskapets øyne.

  – Vintervoll er en viktig aktør for oss. De er store i Østerdalen og i Midt-Norge, og er sånn sett en partner vi virkelig ønsket oss. De gir oss tilgang til markeder hvor det åpenbart er potensial for å vokse.

Den andre nye eieren, investeringsgruppa Solenergi Norge Invest AS, vil bidra på annen måte. Gruppa er delvis lokal, med flere av de som jobber i Solenergi Norge og Folldal Elektro på laget, supplert med en del andre aktører som har stor tro på satsingen, både lokalt og regionalt.

Interessant marked

– En viktig årsak til at vi involverer oss er at det med solenergi er et veldig interessant marked nå, og vil være det i åra framover, sier styreleder Otto Østerlie i Vintervoll AS.
  – Dette er en del av det grønne skiftet som vi i Vintervollgruppen er veldig opptatt av, og vi merker en betydelig interesse i hele vårt område for det med solenergi.

  Han ser et stort potensial både innenfor privatmarkedet, i landbruk og næringsliv, men ikke minst innenfor det offentlige – med kommuner og fylkeskommuner.

– Samtidig ser vi at Solenergi Norge har gjort mye bra i Folldal. De har god kompetanse som det går an å bygge videre på, og det gir en mulighet til å øke kompetansen også i selskapene i Vintervollgruppen, både i morselskapet Vintervoll og ikke minst i Eltron og Nyvold Installasjon, som begge blir sentrale i dette samarbeidet, fortsetter Østerlie.

For det tredje påpeker både Østerlie og Håtveit betydningen av at Vintervoll dekker et stort geografisk område.
– Selv om mange i vårt nedslagsområde i dag har lave strømpriser, regner vi med at strømprisene vil øke, og dermed gjøre solenergi enda mer interessant. Samtidig har vi også en del av markedet vårt i områder hvor strømprisen allerede er høy, påpeker Østerlie.

Enormt potensial

Carl-Ole Uhlen jobber med salg for Solenergi Norge AS og er også en del av investorgruppa Solenergi Norge Invest AS, som etter emisjonen har en 30% eierandel i selskapet.
– Vårt engasjement handler om at vi ser et enormt vekstpotensial i dette markedet. Samtidig ønsker vi å styrke Solenergi Norge AS sin posisjon Folldal gjennom å bidra til å skape lokale arbeidsplasser, og på den måten også styrke selskapets markedsposisjon regionalt og kanskje på landsbasis, sier Uhlen.

– Vi er en offensiv gruppe, som vil skape noe både for Folldal og Solenergi Norge.

Uhlen mener et tredelt eierskap, slik det er satt opp nå, legger godt til rette for den utviklingen man ønsker. Der Folldal Elektro suppleres av Vintervoll som en viktig og stor industriell eier, mens Solenergi Norge Invest AS, med sin forankring, forsterker det lokale avtrykket.
  – Det har vært vesentlig å få på plass midler for å kunne ta de neste logiske stegene. Vi kunne sikkert vokst mer lokalt, men er helt avhengig av drahjelp for å nå videre ut regionalt og i landet ellers, der hoveddelen av markedet ligger framover. Det har vi nå fått på plass, sier Uhlen.