Kan jeg ha solceller på taket?

Det kan være smart å ha solcellepanel på taket sitt, men det er flere ting du bør passe på dersom du skal få et lønnsom solcelleanlegg for akkurat din bygning. Solcellepanel kan brukes på de fleste tak, men det er mange faktorer som avgjør hvor lønnsomt det er for akkurat din bygning.

Her har du noen tips til hvordan du bør gå fram før du bestemmer deg for om du skal installere solcellepanel på taket eller ikke:

1. Krev en befaring

Krev alltid en befaring fra leverandøren av solcelleanlegget.

Seriøse leverandører bør alltid tilby deg en uforpliktende befaring, slik at du kan få pålitelige råd om du bør ha solcellepanel på taket, hvor mye du kan spare over tid, og ikke minst hvor lang nedbetalingstid du kan forvente.

Dette er noe av det som blir vurdert under en befaring:

  • Hvor store er de ulike takflatene dine?
  • Hvilke takvinkler er det på bygningen?
  • I hvilken grad er ulike takflater påvirket av vegetasjon, piper og andre bygg som kan skygge for solcellepanelene?

En seriøs leverandør vil også undersøke med din lokale strømleverandør om de tar imot egenprodusert energi på din adresse.

Konklusjon: ikke bestill solceller dersom leverandøren ikke har besøkt stedet der anlegget skal monteres.

2. Tenk langsiktig

Det er ofte et ønske om størst mulig økonomisk gevinst på kortest mulig tid som trigger mange som vurderer å utnytte solenergi. Men det er først og fremst den langsiktige gevinsten du bør se på. Ulike solcelleløsninger har nødvendigvis ulik kostnad og ulik nedbetalingstid. Derfor må du regne med at det vil gå noe tid før du får en direkte økonomisk gevinst.

Hvor raskt det vil lønne seg for deg å investere i et solcelleanlegg, og hvor mye du kan spare, er også avhengig av hvor mye strømprisen øker framover, og i hvilken grad det er mulig å få offentlig tilskudd for å investere i miljøvennlig solenergi.

3. Bruk en seriøs leverandør

Valg av leverandør er helt avgjørende for hvor lønnsomt det vil være å ha solceller på taket ditt.

I takt med at solcelleanlegg har blitt mer populært, har det også dukket opp stadig flere tilbydere på markedet. Disse har ulik grad av kompetanse og erfaring.

For at du skal få mest mulig igjen for investeringen din, bør du derfor bruke bedrifter som har lang erfaring, har kunnskap om bygningstekniske krav, bruker komponenter med best mulig kvalitet, og som kan gi deg gjøre hele jobben for deg fra befaring til igangkjøring.

En seriøs leverandør skal også følge deg opp etter at anlegget er satt i drift.

Kontakt oss for en utforplikende samtale

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være å montere solcellepanel på akkurat ditt tak? Solenergi Norge AS har profesjonelle rådgivere som kan hjelpe deg. Vi personlig skreddersyr et produkt som er det mest økonomiske for deg, og beregner energiproduksjonen din nøyaktig, slik at du kan produsere din egen miljøvennlige og billige strøm i mange år. Vi er kurset innen fallsikring etter standarden NS 9610, og monterer anlegget på en sikker og effektiv måte. Kontakt oss gjerne for en befaring!

Ta kontakt for å få råd om solcellepanel på taket ditt