Satser på sola som energikilde

Bonde Jon Arne Lindseth ved Malmefjorden synes det er spennende å prøve solceller som energikilde til fjøs og driftsbygning – og etter noen måneders drift er han optimist.

bilder_artikkel_bonde-lindseth6
Solceller på fjøstaket gir en ekstra verdi for bonde LIndseth

Nøkkeltall:

  • Investering: 281 900kr
  • Solcellepanel: 97 paneler @300Wp
  • Solcellepanelet produserer: 24.200 kWh i året
  • Installert effekt: 29.1 kWp
  • Spart ned på anlegget etter: 10,8 år
  • Etter 20 år har Jon Arne tjent: 240 689 kr
  • Redusert C02 utslipp: 14.547 kg per år

*Dette er helt realistiske beregninger gjort for kunden i 2018. Kostnader og støttesatser kan ha endret seg siden beregningene ble gjort.
– Det er for tidlig å konkludere, men så langt ser det lovende ut, sier han. Siden april har hans 30 kW anlegg fra Solenergi Norge AS på fjøstaket produsert strøm i både sol og skyet vær, og mye tyder på at leverandørens lovnad om en stipulert årsproduksjon på 24 000 kilowattimer holder stikk.

– Så langt har anlegget produsert 18 500 kWh, så prognosene ser ut til å stemme noenlunde, mener han. – Jeg ble litt forundret over at det produseres såpass med strøm også i overskyet vær. Det er først når det er tåke og regn produksjonen går i null.

Eksperiment

Selv kaller Lindseth satsingen han gjør og investeringen han har tatt for et lite eksperiment. Som et prosjekt han har lyst til å teste ut. Samtidig har han også noen andre perspektiver på det. – Vi bruker mye fossilt brensel i landbruket. Jeg synes det er både artig og interessant å gjøre dette som et testprosjekt, ut fra et miljø- og klimaperspektiv. Jo mer strøm jeg kan produsere selv her, jo mindre behov blir det for kullkraft fra et forurensende kraftverk et annet sted i Europa.

«Jeg er veldig fornøyd med både utstyret og leverandøren som har fulgt godt opp hele veien»

Jon Arne Lindseth

Det ligger flere interessante muligheter i dette fram i tid, mener Møre-bonden og trekker fram et konkret eksempel fra egen gardsdrift: – Det blir mye småkjøring med traktor på garden, for eksempel i forbindelse med flytting av rundballer. Mye start og stopp, og høyt forbruk av fossilt brensel. Tenk om jeg kunne brukt en elektrisk hjullaster til den jobben, da hadde jeg spart mye – både i slitasje på utstyr, drivstoff og miljø. Jeg kunne også byttet ut gardsbilen – fra en som går på diesel til en el-drevet. Det hadde også gjort en forskjell.

Batteripakker

Samtidig er Lindseth klar på at den store gevinsten først kommer den dagen det kommer på plass en god og samtidig rimelig batteriløsning, som gjør det mulig å lagre den strømmen som produseres. – Sånn det er nå er dette en investering som vil ha en tilbakebetalingstid på pluss-minus ti år. Blir batteriløsningen for dyr, blir også lønnsomheten borte. Men, dette er ikke noe enkelt regnestykke, for det vil jo i tillegg påvirkes av hvordan både renten og strømprisen utvikler seg. I tillegg vil jo varigheten av batteripakkene være av betydning, understreker han.

Svarer til forventningene

For egen del nøler ikke Jon Arne Lindseth med å si at investeringen i solcelleanlegg så langt har svart til forventningene. – Jeg er veldig fornøyd med både utstyret og leverandøren, som har fulgt godt opp. – Så vil det gå en stund før det er mulig å trekke noen sikre konklusjoner i den ene eller andre retningen. For egen del synes jeg det er artig å være med i en tidlig fase og teste dette ut.

– Garantiene på utstyret er gode, så noen stor risiko er det etter min vurdering ikke. Det er mest at det er spennende å se hvordan jeg kan dra nytte av dette, samtidig som det kan utgjøre en forskjell for klima og miljø.

Invester i solenergi du også!

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi på gården?