Flest mulig låvetak bør ha solceller

I ettertid har det vist seg å være gull. Med de strømprisene vi har nå er det kjempebra med solceller, sier bonde Andreas Wessel

solcelleanlegg-andreas-wessel-solenergi-norge
Bonden i Nittedal er veldig fornøyd med både leverandør og strømproduksjonen med solcellene.

Nøkkeltall:

  • Investering: 560.000.- eks.mva
  • Solcellepanel: 200 stk 325Wp
  • Installert effekt: 65 kWP
  • Redusert C02 utslipp: 28876 kg/år

*Dette er helt realistiske beregninger gjort for kunden i 2020. Kostnader og støttesatser kan ha endret seg siden beregningene ble gjort.

– Flest mulig låvetak over hele landet bør få solceller på plass. Myndighetene må legge til rette for at det kan skje, fordi dette er en stor ressurs – ikke bare for landbruket, men for hele Norge. Det mener Nittedal-bonden Andreas Wessel.

Han installerte solcelleanlegg fra Solenergi Norge AS på et nybygg i 2020, og har ikke angret en dag, selv om han var litt i tvil i forkant.

  – Dette er noe jeg har tenkt på i mange år. Jeg tenkte at det kan være et bra tilskudd til energiforsyninga på garden. Samtidig har det manglet litt på incitamenter fra myndighetene rundt finansieringen av solcelleanlegg. Men da det kom på plass en ordning på opp til 35% støtte gjennom Innovasjon Norge, fikk jeg et såpass bra tilskudd at det gjorde investeringen ganske fornuftig, sier Wessel.

Både grønt og lønnsomt

Tvilen handlet også litt om at strømprisen var svært lav da han bygde, i 2020.
  – Selv om strømprisen var lav da, så vet man aldri hvordan prisen utvikler seg. Med de støtteordningene som kom – pluss at jeg kunne dekke resten uten å ta opp lån – greide jeg likevel å forsvare overfor meg selv at utbygging var fornuftig, og at jeg ville få igjen mer for investeringen enn om jeg satte pengene i banken til null prosent rente.

  – I ettertid har det jo vist seg å være gull. Med de strømprisene vi har nå er det kjempebra med solceller.

For Wessels del handlet det både om miljø og lønnsomhet, når valget om å bygge solcelleanlegg skulle tas. Han brenner veldig for at dette er et område det må satses betydelig på framover – i takt med at anleggene har blitt både bedre og billigere, samtidig som det smått om senn også har kommet på plass bedre finansieringsløsninger.

«Det ble sagt at anlegget skulle ha en årsproduksjon på 58 000 kilowattimer. Tallene viser at jeg produserte 62 000 kilowattimer første året, altså 4 000 kilowattimer mer enn lovet.»

Andreas Wessel

Strøm som Norge trenger

Andreas Wessel mener det nesten burde vært et krav med solcelleanlegg på hvert eneste av de mange låvetakene som ligger der ledige og godt tilrettelagte over hele landet. Og han mener at myndighetene burde støttet opp med å dekke halvparten av investeringene.

  – Vi kan produsere strøm som Norge trenger. Solcelleanlegg er effektive og konfliktfrie. Vi kunne ha sluppet mye av «vindmølle-på-land-diskusjonen» med solcelleanlegg på mange flere tak. Og med dagens strømpriser og fokus på energiforsyning er det jo virkelig lønnsomt, påpeker Wessel.

Solkonto

Han er kritisk til Innovasjon Norges krav om at tilskuddene betinges av dokumentasjon til at 60-80% av energien som produseres skal gå til eget forbruk på garden.

  – Det blir helt feil. De bør heller spørre hvor stort anlegg du kan bygge. Poenget må være å kunne produsere så mye som mulig for å dekke både eget behov og bidra med forsyning til nærområdet.

 Selv får han på langt nær brukt den strømmen han produserer om sommeren. Derfor ønsker han seg en «solkonto» også for landbruket. Ordningen som enkelte strømselskaper har for privatkunder, kan fint brukes også der det produseres for mye av strøm i landbruket om sommeren. Slik kan overskuddet settes på en konto, som du kan hente tilbake fra gjennom vinterhalvåret, mot at du betaler elavgift og nettleie.
  – Da kan man virkelig nyttiggjøre seg strømmen som produseres. Kanskje skulle man sluppet å betale elavgiften også, som et signal som gjør det enda mer lønnsomt å investere i et solcelleanlegg.

Forretningsidé

– Landbruket har et kjempepotensial til å bli energiprodusenter. I framtida kan det bli en viktig del av gardsdrifta å produsere strøm til seg selv og nærområdet. Dette er en forretningsidé for framtida, mener Wessel.

I tillegg er det både bærekraftig og miljøvennlig.
Vinn-vinn, kort og godt.

Solid og skikkelig

Selv valgte Wessel Solenergi Norge AS som leverandør i konkurranse med tre-fire andre leverandører.
  – Jeg kom i kontakt med dem gjennom en bekjent. De kom på befaring og virket som fornuftige folk, samt at de hadde montert mange anlegg tidligere. I en bransje med mange nye aktører, var erfaringen og det gode førsteinntrykket avgjørende for mitt valg.

  – Det har jeg ikke angret på. Hele prosessen med Solenergi Norge har vært veldig bra for min del. Det har ikke vært noen problemer, og de har underveis bestandig stilt opp og fikset om det har vært noe.

Wessel er også fornøyd med å kunne se at den reelle årsproduksjonen ved anlegget hans faktisk er større enn det som ble lovet på forhånd.

  – Det ble sagt at anlegget skulle ha en årsproduksjon på 58 000 kilowattimer. Tallene viser at jeg produserte 62 000 kilowattimer første året, altså 4 000 kilowattimer mer enn lovet.

solcelleanlegg-andreas-wessel-solenergi-norge