En ekte solskinnshistorie

Jan Kåre Lillekroken i Folldal har installert solcelleanlegg både på Joker-butikken han driver, og på hustaket hjemme. Det han kan fortelle er en ekte solskinnshistorie.

en-ekte-solskinnshistorie-solenergi-norge-referanse

Nøkkeltall:

  • Investering: 226.900 kr
  • Solcellepanel: 95 paneler @280Wp
  • Solcellepanelet produserer: 23.570 kWh i året
  • Installert effekt: 26,6 kWp
  • Spart ned på anlegget etter: 7,6 år
  • Etter 20 år tjent: 451.683 kr
  • Redusert C02 utslipp: 14.143 kg per år

*Dette er helt realistiske beregninger gjort for kunden i 2019. Kostnader og støttesatser kan ha endret seg prosjekteringen ble gjort.
– Anlegget på butikken ble montert for ett års tid siden, og jeg må bare si at jeg er strålende fornøyd så langt, sier Jan Kåre Lillekroken uten å nøle.

Mens han har et mindre anlegg som skal yte 12,5 kW på hustaket hjemme, har han på Joker-butikken montert et 26,6 kWp-anlegg.

Bruker alt på butikken

– Løsningen for butikken sin del har vært helt genial. Der går det mye strøm døgnet rundt, året rundt – med et årsforbruk på rundt 300 000 kilowattimer. Så der går alt som produseres fra solcelleanlegget rett inn i daglig forbruk, og det betyr både redusert nettleie og redusert strømpris, og en positiv effekt allerede fra første dag, forteller Lillekroken.

Han medgir at han var spent på forhånd, spesielt med tanke på om produksjonen ble så høy som forespeilet.

– Jeg følger tett med, og er stadig inne på appen og ser hva som produseres og forbrukes. Faktisk er det sånn at det ser ut som anlegget produserer litt mer enn hva som faktisk ble lovet av leverandøren. Naturlig nok er produksjonen dårlig i desember og januar når sola står som lavest, men det er tatt med i beregninga. Ellers i året har produksjonen vært god. Det er jo ikke bare sola i seg sjøl som gjør at anlegget produserer strøm, men lyset som reflekteres – noe som blant annet betyr at snøen kan bidra til bra produksjon om vinteren også. Det er heller ikke noe problem vinterstid med at snø legger seg på anlegget.

Langsiktig

Ut fra egne erfaringer er Jan Kåre Lillekroken litt forundret over at ikke flere har sett mulighetene rundt solcelleenergi – ikke minst på næringsbygg, men også privat.

– Det virker som landbruket er de mest aktive, men dette er noe for alle. Jeg ser det godt på strømregninga, både på butikken og hjemme, forteller han, og fortsetter:

– Det snakkes om en inntjeningstid på investeringen på mellom 10 og 20 år. Da er det viktig å huske på at varigheten på anlegget er nesten det dobbelte, og mine erfaringer så langt tyder på at inntjeningen kan gå raskere enn anslått – ikke minst om en tar høyde for at strømprisen trolig vil øke i åra framover.
Han påpeker at det er avgjørende å ha et langsiktig perspektiv på en investering som dette.

I tillegg bidrar jeg på denne måten å spare miljøet. Det er heller ikke uvesentlig.

Jan Kåre Lillekroken

Miljøgevinst

– I tillegg bidrar jeg på denne måten til å spare miljøet. Det er heller ikke uvesentlig, understreker Jan Kåre Lillekroken.

– Jeg er opptatt av at vi skal bruke de fornybare ressursene vi har. Vi kan demme opp vann og bygge vindmøller, men med solcelleanlegg bygger du bare på ditt eget tak. Det er nesten ikke synlig, og det gir virkelig noe tilbake til miljøet uten forurensning av noe slag. I tillegg er anlegget så å si vedlikeholdsfritt.

Lokal oppfølging

Sjøl forklarer Lillekroken at årsaken til at han valgte å satse på solcelleanlegg både hjemme og på butikken henger sammen med en iboende nysgjerrighet til prøve nye ting, gjøre noe alle andre ikke har gjort ennå.

– Jeg har en tendens til å angre på alt jeg ikke har prøvd, og i årevis har jeg på reiser nedover i Europa sett solcelleanleggene på takene rundt omkring. Derfor tenkte jeg: Hvorfor ikke prøve dette her også?
– Jeg leste meg opp litt på det, og når jeg i tillegg kunne få det kjøpt, montert og levert gjennom den lokale leverandøren Solenergi Norge AS, var jeg ikke sen om å prøve, forteller Lillekroken.

Han mener det er viktig å benytte seg av de mulighetene som finnes i nærområdet, og kan ikke få fullrost den lokale leverandøren nok – hverken når det gjelder informasjon og tilbud på forhånd, og oppfølging underveis.

– For min del har det fungert prikkfritt så langt.

Invester i solenergi du også!

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi på gården?

Kontakt oss på 96002550 eller fyll ut kontaktskjema.